Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 28: Tôi muốn cắn chết cái gã Nhạc Thính Phong đó! (2)


C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code\bin


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.